Wesprzyj portal
Kurs NPR
Poradnia

Rekolekcje Odnowy w Duchu Świętym

Ruch charyzmatyczny opiera się na założeniu, że chrześcijanie – podobnie jak w Kościele pierwotnym – są obdarowywani charyzmatami, którymi służą ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła. Odnowa w Duchu Świętym gromadzi wielu ludzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk, tworzących wspólnoty modlitewne.

http://www.odnowa.org/?cat=16

Inne treści na podobne tematy