Wesprzyj portal
Kurs NPR
Poradnia

Centrum ochrony dziecka

Centrum Ochrony Dziecka (zwane dalej COD lub CENTRUM) – jest międzywydziałową jednostką organizacyjną Akademii Ignatianum w Krakowie, powołaną przez Rektora Akademii Ignatianum.

cod.ignatianum.edu.pl

Inne treści na podobne tematy