Wesprzyj portal
Kurs NPR
Poradnia

O nas

Apostolstwo Małżeństw „Szansa Spotkania” jest rodzajem think- tanku wspierającego małżeństwo utworzonym przez referat duszpasterstwa małżeństw Prowincji Krakowskiej Braci Mniejszych Kapucynów. 
Apostolstwo czerpie z bogatej wiedzy teoretycznej na temat małżeństwa, ludzkiej miłości, płciowości, seksualności i wypracowuje praktyczne sposoby zastosowania jej w codziennym życiu małżeńskim. W swoich poszukiwaniach kieruje się nauką Kościoła katolickiego, inspirując się teologią ciała i miłości.

Celem Apostolstwa Małżeństw "Szansa Spotkania" jest:
a)    promowanie duchowości małżeńskiej w Kościele,
b)    analizowanie sytuacji małżeństwa chrześcijańskiego,
c)    poszukiwanie pozytywnych i praktycznych rozwiązań wspierających małżeństwo od strony religijnej, kulturalnej, oświatowej, naukowej, wychowawczej, finansowej,
d)    inspirowanie małżonków do pracy na rzecz małżeństwa i rodziny,
e)    szukanie nowego języka w mówieniu o małżeństwie, miłości, płciowości, seksualności,  
f)    udział w debacie publicznej.

Apostolstwo Małżeństw realizuje swoje cele poprzez:

a)    organizowanie szkoleń, kursów, rekolekcji, warsztatów, seminariów, konferencji, grup samokształceniowych, grup wsparcia,
b)    animacja modlitwy wstawienniczej za małżeństwa,
c)    tworzenie środowiska ekspertów z różnych dziedzin wspierających swoją wiedzą małżeństwo i rodzinę,   
d)    rekomendowanie małżonkom publikacji na tematy życia małżeńskiego i rodzinnego,
e)    tworzenie platformy wymiany informacji o inicjatywach wspierających małżeństwo,
f)    tworzenie stron internetowych o charakterze informacyjnym i edukacyjnym,
g)    obecność w mediach poprzez opinie, komentarze, wywiady, publicystykę,
h)    poradnictwo małżeńskie,
i)    organizowanie spotkań z osobami zajmującymi się małżeństwem i rodziną,
j)    inicjowanie akcji społecznych i kampanii informacyjnych na rzecz małżeństwa i rodziny,
k)    dofinansowanie osób lub dzieł pomagającym małżeństwu,
l)    pozyskiwanie sponsorów dla wspierania dzieł na rzecz małżeństwa,
m)    promocję dzieł i liderów ewangelizujących i wspierających małżeństwa chrześcijańskie,
n)    inicjowanie centrów duchowości i formacji małżeńskiej,
o)    organizowanie zbiórek publicznych na cele małżeństwa,
p)    ustanawianie nagród i wyróżnień dla osób zasłużonych dla małżeństw.

Redaktorem naczelnym portalu jest o.Ksawery Knotz, ur.1965, kapłan zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. 

Inne treści na podobne tematy