Kategorie artykułów

Sakrament małżeństwa (29)
Celebracja aktu małżeńskiego (32)
Miłość ludzka w planie Boga (44)
Czystość przedmałżeńska (11)
Płodność i planowanie dzieci (13)
Początek życia ludzkiego (9)
Wychowanie seksualne dzieci (4)
Orgazm (7)
Inicjacja, gra wstępna (22)
Ciąża i diagnostyka prenatalna (11)
Leczenie niepłodności (12)
Wstrzemięźliwość seksualna (20)
Poronienie (2)
Menopauza (5)
Choroby, trudne sytuacje (28)
Masturbacja (11)
Pornografia (11)
Seksoholizm (8)
Środki antykoncepcyjne (27)
In vitro (11)
Syndrom poaborcyjny (7)
Modlitwy małżeńskie (6)
Pożądliwość serca (44)
Podejście do grzechów seksualnych (31)
Historia i nowoczesność (8)
Stereotypy (29)
Zdrada (11)
Historie z życia (34)
O nas Kontakt

WESPRZYJ NAS

Kategorie artykułów

Sakrament małżeństwa (29)
Celebracja aktu małżeńskiego (32)
Miłość ludzka w planie Boga (44)
Czystość przedmałżeńska (11)
Płodność i planowanie dzieci (13)
Początek życia ludzkiego (9)
Wychowanie seksualne dzieci (4)
Orgazm (7)
Inicjacja, gra wstępna (22)
Ciąża i diagnostyka prenatalna (11)
Leczenie niepłodności (12)
Wstrzemięźliwość seksualna (20)
Poronienie (2)
Menopauza (5)
Choroby, trudne sytuacje (28)
Masturbacja (11)
Pornografia (11)
Seksoholizm (8)
Środki antykoncepcyjne (27)
In vitro (11)
Syndrom poaborcyjny (7)
Modlitwy małżeńskie (6)
Pożądliwość serca (44)
Podejście do grzechów seksualnych (31)
Historia i nowoczesność (8)
Stereotypy (29)
Zdrada (11)
Historie z życia (34)

Sakrament małżeństwa

W poszukiwaniu podstawowych różnic między mężczyzną a kobietą?

Pytanie o ludzką płciowość jest pytaniem zasadniczym dla wychowania w ogóle, gdyż płciowość, czyli bycie mężczyzną lub kobietą, bezpośrednio określa nasz sposób bycia człowiekiem. Każdy...

Tobiasz i Sara - akt małżeński w obliczu Boga

Związek pomiędzy współżyciem seksualnym a oddziaływaniem świata duchowego pokazuje fragment Księgi Tobiasza. Młoda kobieta, Sara, już siedmiokrotnie wydawana za mąż, nie była w stanie cieszyć...

Nieudane zbliżenia - rok po ślubie bez współżycia

Jesteśmy małżeństwem od 7 miesięcy. Mamy 27 i 28 lat. Nasze małżeństwo to 7 miesięcy walki, udręk i ranienia siebie nawzajem. Każde z nas...

Symbolika aktu małżeńskiego w mistyce chrześcijańskiej

Symbolizowanie jest specyficznym językiem duchowości człowieka. Bez tej zdolności psychika człowieka byłaby prymitywna, podobna do psychiki zwierząt. W psychologii mówi się o procesie progresywnej personalizacji...

Akt małżeński w zamyśle Boga Stwórcy

Jedność między mężczyzną a kobietą („i będą oboje jednym ciałem”) jest w teologii ciała rozumiana szerzej niż tylko same doświadczenie pociągu seksualnego związanego z płciowością...

Duch Święty przemienia sferę seksualną

Człowiek stanowi nierozerwalną łączność  ducha i ciała. Duch i ciało przenikają się wzajemnie do tego stopnia, że nie mogą istnieć bez siebie. Cały geniusz...

Zobacz wszystkie artykuły

Czystość przedmałżeńska

O równości mężczyzny i kobiety

Charakterystycznym rysem drugiego opowiadania o stworzeniu człowieka jest osobne stworzenie mężczyzny i kobiety. „Pierwszą istotę ludzką Biblia nazywa „człowiekiem” (adam), natomiast od chwili stworzenia pierwszej...

Miłość - co to takiego?

Miłość jest podstawowym powołaniem człowieka oraz najpełniejszym sposobem jego istnienia. Nie jest to powinność lub rygorystyczny nakaz, lecz jedyna droga, na której osiąga on...

O bliskości cielesnej w czasie chodzenia ze sobą i narzeczeństwa - między czułością i zmysłowością

Kiedy zaczyna się miłość między mężczyzną i kobietą? Czy miłością nazwać można nieformalny związek dwojga młodych ludzi? Czy raczej pojawia się ona wtedy, gdy zakochani...

Seks w małżeństwie

Seks w małżeństwie - posłuchaj świadectwa Jarosława i Marty oraz o tym, co młodzi ludzie sądzą o zachowywaniu czystości przedmałżeńskiej....

Czystość przedmałżeńska - szansa szczęścia czy zbyt wymagający ideał?

Czystość przedmałżeńska i związana z nią wstrzemięźliwość seksualna przed zawarciem sakramentalnego małżeństwa budzi wiele emocji, pytań i kontrowersji. Dawno już przestała być normą, a...

Noc poślubna - realizacja proroctwa

Wypowiadając słowa przysięgi małżeńskiej, mężczyzna i kobieta prorokują, czyli ogłaszają prawdę pochodzącą od Boga. Dostrzegają swoją wspólną przyszłość (całe swoje życie) jako wolę Boga. Stoi...

Zobacz wszystkie artykuły

Leczenie niepłodności

Leczenie niepłodności

Pragnieniem większości par zawierających związek małżeński jest posiadanie potomstwa. Niestety, wiele z nich ma olbrzymie problemy z osiągnięciem tego celu. Niepłodność została uznana przez Światową...

Moralne aspekty badania nasienia

Samo badanie nasienia nie stanowi większego problemu moralnego; wątpliwości budzi sposób pobrania materiału do analizy. W większości bowiem klinik i szpitali zajmujących się leczeniem niepłodności...

Zanim pójdzie się do lekarza - co można wyczytać z karty obserwacji cyklu?

Zanim małżonkowie nie mogący doczekać się upragnionego poczęcia poddadzą się zaawansowanym badaniom, mogą z pomocą doświadczonego lekarza lub instruktora wyczytać z karty wiele potencjalnych...

Badanie nasienia z punktu widzenia medycyny

Stałym składnikiem rutynowego badania niepłodnej pary jest badanie nasienia. Wielu ginekologów, którzy prowadzą leczenie niepłodności – na jednym z początkowych etapów postępowania, zaleca badanie...

Niepłodność małżeńska, a wymóg poszanowania życia i godności człowieka w postępowaniu medycznym

Rozwój nauk biologicznych i medycznych, postęp technologii medycznej przyniosły nowe  możliwości pomocy ludziom chorym i cierpiącym. W zakresie zdrowia dotyczącego prokreacji pojawiły się szanse zapobiegania...

Pobieranie nasienia w celu leczenia niepłodności

Badanie nasienia jest standardową procedurą diagnostyczną podczas leczenia niepłodności małżeńskiej, równolegle z badaniem hormonalnym i ginekologicznym kobiety. Kościół uznał takie badanie za uzasadnione i potrzebne...

Zobacz wszystkie artykuły

Pożądliwość serca

Napięcia seksualne szansą spotkania z Bogiem

Współczesna psychoanaliza uświadomiła nam, jakie żądze drzemią w głębiach człowieka. Ukazując grę, często nieuświadomionych instynktów, lęków, napięć i potrzeb psychicznych, nauczyła patrzeć podejrzliwie na człowieka...

Przeciwstawienie ciała i ducha w teologii św. Pawła

W liście do Galatów św. Paweł przeciwstawia ciało duchowi: „Ciało […] do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało” (Ga...

Zawstydzenie się samym człowieczeństwem - ciało nie czerpie z mocy ducha

Wraz z zakwestionowaniem miłości Boga pojawiło się u człowieka „zawstydzenie samym człowieczeństwem, zawstydzenie wewnętrznym odejściem od tego, przez co człowiek w samej tajemnicy stworzenia stanowił...

"Nie cudzołóż" w tradycji proroków

Prorocy w jeszcze inny sposób rozumieli przykazanie „nie cudzołóż”. Chcieli uświadomić Ludowi Wybranemu ich największy grzech, czyli odejście od prawdziwego Boga na rzecz kultu fałszywych...

Na początku mężczyzna i kobieta nie byli dla siebie przedmiotem pożądania

Przeciwieństwem „przyjęcia” drugiego człowieka jako daru „byłoby odebranie mu jego daru — a tym samym jakieś przesunięcie czy wręcz zepchnięcie go na pozycję „przedmiotu dla...

Pożądliwość skutkiem zerwania przymierza

Człowiek stworzony przez Boga „jawi się naprzód jako człowiek pierwotnej niewinności — przed grzechem pierworodnym — a następnie jak ten, który tę niewinność utracił, łamiąc...

Zobacz wszystkie artykuły

Podejście do grzechów seksualnych

Ból jąder

Jesteśmy młodym małżeństwem. Stosujemy naturalne metody planowania rodziny. W okresie płodnym mogliśmy pozwolić sobie tylko na przytulanie, które jednak szybko przechodziło w coraz bardziej...

Spirala wewnątrzmaciczna - środek wczesnoporonny

Środkiem wczesnoporonnym, ciągle popularnym, jest spirala wewnątrzmaciczna. Bardzo często, gdzieś na dnie świadomości kobiety, która ją założyła, tli się myśl, że spirala niszczy życie poczętej...

Powołani zostaliście do wolności

W liście do Galatów św. Paweł pisze: „Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz...

Czym się różnią środki antykoncepcyjne od wczesnoporonnych?

Słowo „środki antykoncepcyjne” oznacza środki uniemożliwiające zapłodnienie. Działaniem antykoncepcyjnym, czyli przeciw poczęciu jest np. zablokowanie owulacji, albo uniemożliwienie plemnikom przedostania się do jajowodu. Jeżeli zaś...

Napięcia seksualne szansą spotkania z Bogiem

Współczesna psychoanaliza uświadomiła nam, jakie żądze drzemią w głębiach człowieka. Ukazując grę, często nieuświadomionych instynktów, lęków, napięć i potrzeb psychicznych, nauczyła patrzeć podejrzliwie na człowieka...

Naturalna dynamika seksualności

Małżonkowie, którzy razem z sobą przebywają nawet jeżeli nie chcą doprowadzić się do pobudzenia niemożliwego do opanowania, to jednak mimowolnie ulegają wzrastającemu rozbudzeniu. Specyfiką seksualności...

Zobacz wszystkie artykuły

Historia i nowoczesność

Tendencje neomanichejskie we współczesnej kulturze

Manicheizm rozpowszechniał się w III i IV wieku po Chrystusie. Jego misje mnożą się w „całej Europie, północnej Afryce i w Azji Mniejszej. W V...

Poglądy św. Augustyna

Wielu historyków Kościoła ostatnich dziesięcioleci bardzo jednostronnie przedstawiało poglądy pierwotnego Kościoła. Nie dostrzegało napięć, jakimi targany był ówczesny człowiek, nie dostrzegało kontekstu, w którym padały...

Przykład św. Rodziny używany do dyskredytowania życia seksualnego

Ikonografia św. Rodziny ma swoją historię. Zależnie od panujących nurtów teologicznych św. Józef był przedstawiany jako silny mężczyzna wybrany przez Boga do pomocy Maryi...

Choroby weneryczne a rygoryzm seksualny Kościoła średniowiecza

W nakreśleniu psychologicznego portretu człowieka średniowiecza i jego podejścia do współżycia seksualnego szczególnie pomocne jest zapoznanie się z problemem chorób wenerycznych. Nie ma jednomyślności wśród...

Związek pomiędzy pierwotną niewinnością a odkupieniem dokonanym przez Jezusa

Jezus Chrystus, odpowiadając na pytanie faryzeuszy o jedność i nierozerwalność małżeństwa, odwołał się do tekstu o małżeństwie z ks. Rodzaju. „Powołując się na „początek”, Chrystus...

Akt seksualny a przyjemność w myśli teologicznej średniowiecza

Czasy średniowiecza są okresem wielkiej myśli intelektualnej. Św. Tomasz tworzy metafizykę miłości, która „łączy w sobie głębię rozważań o najbardziej ludzkich przejawach naszego życia z...

Zobacz wszystkie artykuły

PORADNIA ONLINE

Na pytania odpowiadają małżonkowie we współpracy z kapłanem.

POLECAMY

Cytat