Kategorie artykułów

Sakrament małżeństwa (29)
Celebracja aktu małżeńskiego (32)
Miłość ludzka w planie Boga (46)
Czystość przedmałżeńska (12)
Płodność i planowanie dzieci (35)
Początek życia ludzkiego (9)
Wychowanie seksualne dzieci (10)
Orgazm (7)
Inicjacja, gra wstępna (22)
Ciąża i diagnostyka prenatalna (11)
Leczenie niepłodności (12)
Wstrzemięźliwość seksualna (35)
Poronienie (3)
Menopauza (5)
Choroby, trudne sytuacje (48)
Masturbacja (11)
Pornografia (11)
Seksoholizm (8)
Środki antykoncepcyjne (28)
In vitro (11)
Syndrom poaborcyjny (7)
Modlitwy małżeńskie (6)
Pożądliwość serca (48)
Podejście do grzechów seksualnych (52)
Historia i nowoczesność (23)
Stereotypy (30)
Zdrada (11)
Historie z życia (42)
O nas Kontakt

WESPRZYJ NAS

Kategorie artykułów

Sakrament małżeństwa (29)
Celebracja aktu małżeńskiego (32)
Miłość ludzka w planie Boga (46)
Czystość przedmałżeńska (12)
Płodność i planowanie dzieci (35)
Początek życia ludzkiego (9)
Wychowanie seksualne dzieci (10)
Orgazm (7)
Inicjacja, gra wstępna (22)
Ciąża i diagnostyka prenatalna (11)
Leczenie niepłodności (12)
Wstrzemięźliwość seksualna (35)
Poronienie (3)
Menopauza (5)
Choroby, trudne sytuacje (48)
Masturbacja (11)
Pornografia (11)
Seksoholizm (8)
Środki antykoncepcyjne (28)
In vitro (11)
Syndrom poaborcyjny (7)
Modlitwy małżeńskie (6)
Pożądliwość serca (48)
Podejście do grzechów seksualnych (52)
Historia i nowoczesność (23)
Stereotypy (30)
Zdrada (11)
Historie z życia (42)

Czystość przedmałżeńska

O równości mężczyzny i kobiety

Charakterystycznym rysem drugiego opowiadania o stworzeniu człowieka jest osobne stworzenie mężczyzny i kobiety. „Pierwszą istotę ludzką Biblia nazywa „człowiekiem” (adam), natomiast od chwili stworzenia pierwszej...

O bliskości cielesnej w czasie chodzenia ze sobą i narzeczeństwa - między czułością i zmysłowością

Kiedy zaczyna się miłość między mężczyzną i kobietą? Czy miłością nazwać można nieformalny związek dwojga młodych ludzi? Czy raczej pojawia się ona wtedy, gdy zakochani...

Miłość - co to takiego?

Miłość jest podstawowym powołaniem człowieka oraz najpełniejszym sposobem jego istnienia. Nie jest to powinność lub rygorystyczny nakaz, lecz jedyna droga, na której osiąga on...

Noc poślubna - realizacja proroctwa

Wypowiadając słowa przysięgi małżeńskiej, mężczyzna i kobieta prorokują, czyli ogłaszają prawdę pochodzącą od Boga. Dostrzegają swoją wspólną przyszłość (całe swoje życie) jako wolę Boga. Stoi...

Kohabitacja przedmałżeńska w świetle badań naukowych

Wzrastająca popularność kohabitacji przedmałżeńskiej, czyli wspólnego zamieszkiwania par przed ślubem, prowokuje dyskusje oraz liczne badania poświęcone temu zjawisku. Badania wskazują na coraz większą akceptację społeczną...

Seks w małżeństwie

Seks w małżeństwie - posłuchaj świadectwa Jarosława i Marty oraz o tym, co młodzi ludzie sądzą o zachowywaniu czystości przedmałżeńskiej....

Zobacz wszystkie artykuły

Płodność i planowanie dzieci

Problem spontaniczności współżycia

Zajmując się tematyką naturalnego planowania rodziny, spotykamy się niejednokrotnie z pytaniem o miejsce spontaniczności we współżyciu seksualnym w kontekście metod NPR. Czy dostosowanie się...

Adopcja dziecka - czy jesteście gotowi?

W którymś momencie zmagania się z cierpieniem, które znosi bezpłodna para, może pojawić się myśl o adoptowaniu dziecka. Często pomysł jest zbyt pospiesznie odsuwany. Niektóre...

Postawy wobec NPR i prokreacji

Badania postaw oraz doświadczeń związanych ze stosowaniem NPR napotykają na trudności, nie tylko dlatego, że dostęp do grupy badanej ze względu na intymność problemu...

Religijność osób stosujących NPR

Religijność jest jednym z najsilniejszych czynników decydujących o postawach i praktyce prokreacyjnej oraz ma wpływ na płodność. Dostarcza bowiem dla zachowań prokreacyjnych wartości, w świetle...

Psychologiczne uwarunkowania akceptacji i efektywności NPR

Powoływanie się na nieefektywność NPR jest grą reklamową na rzecz antykoncepcji. Efektywność obu rodzajów regulacji poczęć: naturalnych i sztucznych zależy od czynników psychologicznych, chociaż...

Podstawowa wiedza na temat metod naturalnego planowania rodziny

Ważnym elementem edukacji seksualnej jest poznanie cyklu płodności kobiety. W XXI wieku nie wypada traktować płodności jako jakiejś tajemniczej złowrogiej siły, która drzemie w ludzkim...

Zobacz wszystkie artykuły

Wstrzemięźliwość seksualna

Nieudane zbliżenia zaraz po ślubie

Jesteśmy małżeństwem od 7 miesięcy. Nasze małżeństwo to 7 miesięcy walki, udręk i ranienia siebie nawzajem. Wciąż nie „skonsumowaliśmy” naszego małżeństwa, bo mój mąż ma...

Rozróżnienie na zachowania i środki antykoncepcyjne

Akt małżeński przestaje być święty, nie wyraża pełnej miłości, daru z siebie, jeżeli zostaje świadomie pozbawiony płodności. Nauka Kościoła jasno określa, że konieczne jest, aby...

Kuracja hormonalna - tylko wstrzemięźliwość

Małżeństwem jesteśmy od prawie 10 lat, nigdy nie używaliśmy żadnej antykoncepcji, całkowicie oparliśmy się na naturalnych metodach regulacji poczęć. Moja żona z powodów zdrowotnych...

Spontaniczność

Bardzo często spotykamy się z opinią, że etos odbiera spontaniczność temu, co erotyczne. Dlatego postuluje się, aby dla dobra erosa, dla szczęśliwego życia seksualnego, oderwać...

Stosunek przerywany

Stosunek przerywany nie daje możliwości przeżycia takiego doświadczenia jedności jak w pełnym akcie seksualnym. Ważny dla budowania jedności małżeńskiej moment zespolenia zostaje zakłócony, przerwany w...

Bliskość cielesna w okresie wstrzemięźliwości seksualnej

Wstrzemięźliwość seksualna jest najczęściej związana z decyzją odłożenia poczęcia. Unikanie współżycia seksualnego w tym okresie rodzi napięcie między potrzebą bliskości drugiej osoby a koniecznością oddalenia...

Zobacz wszystkie artykuły

Historia i nowoczesność

Kobieta jest okresowo niepłodna - ważne odkrycie XX wieku

Jeszcze w XIX wieku powszechnie uważano, że akt prokreacyjny jest przede wszystkim dziełem mężczyzny, w którego spermie znajduje się miniaturowy człowiek. Myślenie „o dziecku mężczyzny”...

Odseksualizowanie obrazu Boga w judaizmie

Bogowie prawie wszystkich starożytnych cywilizacji angażowali się w związki seksualne. W starożytnym Bliskim Wschodzie babiloński bóg Isztar uwiódł człowieka — Gilgamesza. W religii egipskiej Bóg...

Kontekst kulturowy powstania encykliki „Humanae vitae”

Warto sobie uświadomić wewnętrzne napięcia targające Kościoły chrześcijańskie już w I połowie XX wieku. Były one tak silne, że wiele wspólnot chrześcijańskich zdecydowało się zerwać...

Pożądanie zmysłowe według Syracha

W księdze Syracha autor biblijny analizuje stan duszy człowieka opanowanego przez pożądliwość ciała:  „Namiętność gorąca, jak ogień płonący, nie zgaśnie, aż będzie zaspokojona; człowiek nieczysty...

Oddzielenie cudzołóstwa od monogamii - zafałszowanie znaczenia znaku

Przykazanie „nie cudzołóż” było interpretowane przez uczonych w Piśmie bez związku z małżeństwem monogamicznym. Tylko Księga Rodzaju przedstawia małżeństwo monogamiczne Adama, Seta i Noego. Bigamia...

Napięcie między młodym Kościołem, a światem pogańskim

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa istnieje olbrzymie napięcie między Kościołem a światem pogańskim. Widać je wyraźnie w listach świętego Pawła, który dla potrzeb świeżo nawróconych chrześcijan...

Zobacz wszystkie artykuły

Stereotypy

Bóg obecny w akcie małżeńskim wyrażającym miłość

Sakrament małżeństwa oznacza, że Chrystus jest obecny we więzi małżeńskiej. Akt seksualny jest ważnym sposobem wyrażania więzi małżeńskiej. Dlatego poprzez współżycie  seksualne także realizuje się...

Ciała małżonków - sakramentalny znak przyjścia Boga

Bóg spotyka się z ludźmi i objawia im swoją miłość na różne sposoby – przez naturę, kulturę, wydarzenia, wspólnotę Kościoła… Szczególnym sposobem komunikacji Boga...

Kto pożądliwie patrzy na kobietę...

Jezus zwraca się do słuchaczy: „Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż! A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim...

Akt małżeński osób zarażonych wirusem HIV

Zastanawiając się nad moralnością współżycia seksualnego osób chorych na HIV należy zaznaczyć, że moralność katolicka uznaje współżycie seksualne tylko w małżeństwie. Negatywna ocena moralna pozamałżeńskiego...

Czy przyjemność seksualna jest grzechem?

Jestem mężatką od prawie dziesięciu lat, mamy córeczkę w wieku szkolnym. Nie stosowaliśmy i nie stosujemy środków antykoncepcyjnych, tylko NPR. Niestety, pojawiają się u nas...

Pieszczoty oralne w czasie aktu seksualnego - ekspertyza seksuologa

EKSPERTYZA W ramach niniejszej ekspertyzy poddano opiniowaniu tezy zawarte w książce ojca Ksawerego Knotza "Seks, jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga" dotyczące pieszczot oralnych...

Zobacz wszystkie artykuły

PORADNIA ONLINE

Na pytania odpowiadają małżonkowie we współpracy z kapłanem.

POLECAMY

Cytat