Kategorie artykułów

Sakrament małżeństwa (30)
Celebracja aktu małżeńskiego (32)
Miłość ludzka w planie Boga (46)
Czystość przedmałżeńska (12)
Płodność i planowanie dzieci (35)
Początek życia ludzkiego (9)
Wychowanie seksualne dzieci (10)
Orgazm (7)
Inicjacja, gra wstępna (22)
Ciąża i diagnostyka prenatalna (11)
Leczenie niepłodności (12)
Wstrzemięźliwość seksualna (35)
Poronienie (3)
Menopauza (5)
Choroby, trudne sytuacje (49)
Masturbacja (11)
Pornografia (11)
Seksoholizm (8)
Środki antykoncepcyjne (28)
In vitro (11)
Syndrom poaborcyjny (7)
Modlitwy małżeńskie (6)
Pożądliwość serca (48)
Podejście do grzechów seksualnych (52)
Historia i nowoczesność (23)
Stereotypy (31)
Zdrada (11)
Historie z życia (42)
O nas Kontakt

WESPRZYJ NAS

Kategorie artykułów

Sakrament małżeństwa (30)
Celebracja aktu małżeńskiego (32)
Miłość ludzka w planie Boga (46)
Czystość przedmałżeńska (12)
Płodność i planowanie dzieci (35)
Początek życia ludzkiego (9)
Wychowanie seksualne dzieci (10)
Orgazm (7)
Inicjacja, gra wstępna (22)
Ciąża i diagnostyka prenatalna (11)
Leczenie niepłodności (12)
Wstrzemięźliwość seksualna (35)
Poronienie (3)
Menopauza (5)
Choroby, trudne sytuacje (49)
Masturbacja (11)
Pornografia (11)
Seksoholizm (8)
Środki antykoncepcyjne (28)
In vitro (11)
Syndrom poaborcyjny (7)
Modlitwy małżeńskie (6)
Pożądliwość serca (48)
Podejście do grzechów seksualnych (52)
Historia i nowoczesność (23)
Stereotypy (31)
Zdrada (11)
Historie z życia (42)

Sakrament małżeństwa

Przysięga małżeńska w codziennym życiu małżonków

Każdy z nas małżonków pamięta moment, w którym przed Bogiem i Kościołem udzielaliśmy sobie Sakramentu Małżeństwa. Patrząc sobie w oczy ślubowaliśmy: MIŁOŚĆ, WIERNOŚĆ i UCZCIWOŚĆ MAŁŻEŃSKĄ oraz...

Odkupienie ciała ludzkiego przez Jezusa Chrystusa

W chwili zmartwychwstania Jezusa Chrystusa ujawniła się niespotykana nigdzie moc. Eksplozja energii Ducha Świętego wskrzesiła Jego zniszczone i umarłe ciało, aby następnie wynieść Jego ludzką...

Powołani zostaliście do wolności

W liście do Galatów św. Paweł pisze: „Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz...

Pieśń nad Pieśniami - natchniony poemat miłosny

Radość, podziw i fascynacja pierwszego mężczyzny ze stworzenia kobiety zostają opisane w Pieśni nad pieśniami w o wiele bogatszy sposób niż w Księdze Rodzaju. Jej...

W kuchni i sypialni - o sakramentalnym rozumieniu seksu

Duchowość eucharystyczna to także sprawa kuchni i sypialni. Tak samo powiedziałem podczas Synodu Biskupów. I wywołało to duże zainteresowanie. Biskupi wykorzystali nawet znaczną część mojej...

Nieudane zbliżenia - rok po ślubie bez współżycia

Jesteśmy małżeństwem od 7 miesięcy. Mamy 27 i 28 lat. Nasze małżeństwo to 7 miesięcy walki, udręk i ranienia siebie nawzajem. Każde z nas...

Zobacz wszystkie artykuły

Miłość ludzka w planie Boga

Boski Eros

Próbując, w skrócie przedstawić podobieństwa jak i różnice między nauczaniem Jana Pawła II a Benedykta XVI na temat małżeństwa, miłości i seksualności, musimy wziąć pod...

Świadomość obecności Boga Stwórcy w akcie małżeńskim

Akt seksualny, który jest naturalnie otwarty na przyjęcie dziecka, a więc odbywany w czasie płodnym pozwala odkryć szczególne piękno miłości między małżonkami. Miłość ta przeżywana...

Ciała małżonków - sakramentalny znak przyjścia Boga

Bóg spotyka się z ludźmi i objawia im swoją miłość na różne sposoby – przez naturę, kulturę, wydarzenia, wspólnotę Kościoła… Szczególnym sposobem komunikacji Boga...

Walka duchowa na drodze czystości małżeńskiej

Na początku drogi respektującej cykl naturalny kobiety małżonkowie mają tendencję do dystansowania się od siebie w sferze seksualnej, unikają jakiegokolwiek spotkania cielesnego, ponieważ boją się...

Macierzyństwo i ojcostwo jako sens „poznania”

Poprzez macierzyństwo i ojcostwo ujawnia się i odsłania do końca tajemnica kobiecości i męskości. Rodzicielskie - ojcowskie i macierzyńskie znaczenie ich ciał. Gdy w...

Odseksualizowanie obrazu Boga w judaizmie

Bogowie prawie wszystkich starożytnych cywilizacji angażowali się w związki seksualne. W starożytnym Bliskim Wschodzie babiloński bóg Isztar uwiódł człowieka — Gilgamesza. W religii egipskiej Bóg...

Zobacz wszystkie artykuły

Czystość przedmałżeńska

Seks w małżeństwie

Seks w małżeństwie - posłuchaj świadectwa Jarosława i Marty oraz o tym, co młodzi ludzie sądzą o zachowywaniu czystości przedmałżeńskiej....

Dlaczego nasze dzieci nie powinny się angażować w seks przedmałżeński?

Chcemy Wam jeszcze raz przedstawić argumenty, dla których nasze dzieci nie powinny się angażować w seks przedmałżeński. Seks przedmałżeński zagraża dzieciom w każdej z trzech...

Przezwyciężenie doświadczeń z przeszłości

Dla współczesnego społeczeństwa charakterystyczny jest fakt że wiele osób wkracza w związek małżeński z bagażem wcześniejszych doświadczeń seksualnych: ze sobą lub z innym partnerem. Dotyczy...

O równości mężczyzny i kobiety

Charakterystycznym rysem drugiego opowiadania o stworzeniu człowieka jest osobne stworzenie mężczyzny i kobiety. „Pierwszą istotę ludzką Biblia nazywa „człowiekiem” (adam), natomiast od chwili stworzenia pierwszej...

O bliskości cielesnej w czasie chodzenia ze sobą i narzeczeństwa - między czułością i zmysłowością

Kiedy zaczyna się miłość między mężczyzną i kobietą? Czy miłością nazwać można nieformalny związek dwojga młodych ludzi? Czy raczej pojawia się ona wtedy, gdy zakochani...

Oblubieńczy sens ciała - zdolność do bycia darem

Mężczyzna i kobieta, którzy poprzez ciało są zdolny do miłości i stania się darem dla drugiej osoby potrzebują siebie wzajemnie nie tylko po to, aby...

Zobacz wszystkie artykuły

Pożądliwość serca

Akt seksualny a przyjemność w myśli teologicznej średniowiecza

Czasy średniowiecza są okresem wielkiej myśli intelektualnej. Św. Tomasz tworzy metafizykę miłości, która „łączy w sobie głębię rozważań o najbardziej ludzkich przejawach naszego życia z...

„W swoim sercu dopuścił się cudzołóstwa”

Wypowiedź z Kazania na Górze można w celu analizy podzielić na trzy człony. Pierwszy - „Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż!; drugi - A Ja wam...

Pierwotna nagość

Papież w swoich katechezach o ciele bardzo często używa słów pierwotna samotność, pierwotna nagość, pierwotna jedność, pierwotny wstyd… Nie ma wtedy na myśli odległej przeszłości...

Poglądy św. Augustyna

Wielu historyków Kościoła ostatnich dziesięcioleci bardzo jednostronnie przedstawiało poglądy pierwotnego Kościoła. Nie dostrzegało napięć, jakimi targany był ówczesny człowiek, nie dostrzegało kontekstu, w którym padały...

Zawstydzenie się samym człowieczeństwem - ciało nie czerpie z mocy ducha

Wraz z zakwestionowaniem miłości Boga pojawiło się u człowieka „zawstydzenie samym człowieczeństwem, zawstydzenie wewnętrznym odejściem od tego, przez co człowiek w samej tajemnicy stworzenia stanowił...

Powołani zostaliście do wolności

W liście do Galatów św. Paweł pisze: „Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz...

Zobacz wszystkie artykuły

Historia i nowoczesność

Związek pomiędzy pierwotną niewinnością a odkupieniem dokonanym przez Jezusa

Jezus Chrystus, odpowiadając na pytanie faryzeuszy o jedność i nierozerwalność małżeństwa, odwołał się do tekstu o małżeństwie z ks. Rodzaju. „Powołując się na „początek”, Chrystus...

Poglądy św. Augustyna

Wielu historyków Kościoła ostatnich dziesięcioleci bardzo jednostronnie przedstawiało poglądy pierwotnego Kościoła. Nie dostrzegało napięć, jakimi targany był ówczesny człowiek, nie dostrzegało kontekstu, w którym padały...

Pożądanie zmysłowe według Syracha

W księdze Syracha autor biblijny analizuje stan duszy człowieka opanowanego przez pożądliwość ciała:  „Namiętność gorąca, jak ogień płonący, nie zgaśnie, aż będzie zaspokojona; człowiek nieczysty...

Kontekst kulturowy powstania encykliki „Humanae vitae”

Warto sobie uświadomić wewnętrzne napięcia targające Kościoły chrześcijańskie już w I połowie XX wieku. Były one tak silne, że wiele wspólnot chrześcijańskich zdecydowało się zerwać...

Przykład św. Rodziny używany do dyskredytowania życia seksualnego

Ikonografia św. Rodziny ma swoją historię. Zależnie od panujących nurtów teologicznych św. Józef był przedstawiany jako silny mężczyzna wybrany przez Boga do pomocy Maryi...

Teologia ciała - pełniejsza odpowiedź Kościoła

Pierwszą próbą odpowiedzi Kościoła na rewolucję seksualną lat sześćdziesiątych była encyklika „Humanae vitae”, która skoncentrowała się na kwestii moralnej dopuszczalności środków antykoncepcyjnych. Papież Paweł VI...

Zobacz wszystkie artykuły

Stereotypy

Pieszczoty oralne w czasie aktu seksualnego - ekspertyza seksuologa

EKSPERTYZA W ramach niniejszej ekspertyzy poddano opiniowaniu tezy zawarte w książce ojca Ksawerego Knotza "Seks, jakiego nie znacie. Dla małżonków kochających Boga" dotyczące pieszczot oralnych...

Choroby weneryczne a rygoryzm seksualny Kościoła średniowiecza

W nakreśleniu psychologicznego portretu człowieka średniowiecza i jego podejścia do współżycia seksualnego szczególnie pomocne jest zapoznanie się z problemem chorób wenerycznych. Nie ma jednomyślności wśród...

Seks jak muzyka

Miłość małżeńska nie polega na odrzuceniu czegokolwiek co stworzył Bóg, ale na zdolności do mądrego wykorzystania całego dobra jakie pochodzi od Boga. W tym porządku...

O równości mężczyzny i kobiety

Charakterystycznym rysem drugiego opowiadania o stworzeniu człowieka jest osobne stworzenie mężczyzny i kobiety. „Pierwszą istotę ludzką Biblia nazywa „człowiekiem” (adam), natomiast od chwili stworzenia pierwszej...

Czystość małżeńska w perspektywie encykliki Benedykta XVI "Deus caritas est"

Czystość jest jednym z błogosławieństw, czyli jest zaproszeniem do szczęścia życia z Bogiem. Kto jest czysty w sercu jest błogosławiony, jest szczęśliwy. Odnajduje w...

Przykład św. Rodziny używany do dyskredytowania życia seksualnego

Ikonografia św. Rodziny ma swoją historię. Zależnie od panujących nurtów teologicznych św. Józef był przedstawiany jako silny mężczyzna wybrany przez Boga do pomocy Maryi...

Zobacz wszystkie artykuły

PORADNIA ONLINE

Na pytania odpowiadają małżonkowie we współpracy z kapłanem.

POLECAMY

Cytat