Kategorie artykułów

Sakrament małżeństwa (29)
Celebracja aktu małżeńskiego (32)
Miłość ludzka w planie Boga (45)
Czystość przedmałżeńska (12)
Płodność i planowanie dzieci (14)
Początek życia ludzkiego (9)
Wychowanie seksualne dzieci (10)
Orgazm (7)
Inicjacja, gra wstępna (22)
Ciąża i diagnostyka prenatalna (11)
Leczenie niepłodności (12)
Wstrzemięźliwość seksualna (24)
Poronienie (2)
Menopauza (5)
Choroby, trudne sytuacje (39)
Masturbacja (11)
Pornografia (11)
Seksoholizm (8)
Środki antykoncepcyjne (28)
In vitro (11)
Syndrom poaborcyjny (7)
Modlitwy małżeńskie (6)
Pożądliwość serca (48)
Podejście do grzechów seksualnych (34)
Historia i nowoczesność (22)
Stereotypy (30)
Zdrada (11)
Historie z życia (37)
O nas Kontakt

WESPRZYJ NAS

Kategorie artykułów

Sakrament małżeństwa (29)
Celebracja aktu małżeńskiego (32)
Miłość ludzka w planie Boga (45)
Czystość przedmałżeńska (12)
Płodność i planowanie dzieci (14)
Początek życia ludzkiego (9)
Wychowanie seksualne dzieci (10)
Orgazm (7)
Inicjacja, gra wstępna (22)
Ciąża i diagnostyka prenatalna (11)
Leczenie niepłodności (12)
Wstrzemięźliwość seksualna (24)
Poronienie (2)
Menopauza (5)
Choroby, trudne sytuacje (39)
Masturbacja (11)
Pornografia (11)
Seksoholizm (8)
Środki antykoncepcyjne (28)
In vitro (11)
Syndrom poaborcyjny (7)
Modlitwy małżeńskie (6)
Pożądliwość serca (48)
Podejście do grzechów seksualnych (34)
Historia i nowoczesność (22)
Stereotypy (30)
Zdrada (11)
Historie z życia (37)

Celebracja aktu małżeńskiego

Nieudane zbliżenia zaraz po ślubie

Jesteśmy małżeństwem od 7 miesięcy. Nasze małżeństwo to 7 miesięcy walki, udręk i ranienia siebie nawzajem. Wciąż nie „skonsumowaliśmy” naszego małżeństwa, bo mój mąż ma...

Akt małżeński w zamyśle Boga Stwórcy

Jedność między mężczyzną a kobietą („i będą oboje jednym ciałem”) jest w teologii ciała rozumiana szerzej niż tylko same doświadczenie pociągu seksualnego związanego z płciowością...

Wymiana daru tworzy autentyczną wspólnotę

Uszczęśliwiające poczucie sensu swojego ciała czerpie człowiek stworzony przez Boga z komplementarności, uzupełniania się tego, co w nim męskie i kobiece. „Mężczyzna i kobieta wzajemnie...

Różnice psychoseksualne

Wiele młodych, zakochanych par sądzi, że ich miłość niemal automatycznie zapewni im oczekiwane szczęście. „Miodowy miesiąc” jest tylko zapowiedzią szczęścia przebywania ze sobą, które Bóg...

O równości mężczyzny i kobiety

Charakterystycznym rysem drugiego opowiadania o stworzeniu człowieka jest osobne stworzenie mężczyzny i kobiety. „Pierwszą istotę ludzką Biblia nazywa „człowiekiem” (adam), natomiast od chwili stworzenia pierwszej...

Duch Święty przemienia sferę seksualną

Człowiek stanowi nierozerwalną łączność  ducha i ciała. Duch i ciało przenikają się wzajemnie do tego stopnia, że nie mogą istnieć bez siebie. Cały geniusz...

Zobacz wszystkie artykuły

Czystość przedmałżeńska

Dlaczego nasze dzieci nie powinny się angażować w seks przedmałżeński?

Chcemy Wam jeszcze raz przedstawić argumenty, dla których nasze dzieci nie powinny się angażować w seks przedmałżeński. Seks przedmałżeński zagraża dzieciom w każdej z trzech...

Noc poślubna - realizacja proroctwa

Wypowiadając słowa przysięgi małżeńskiej, mężczyzna i kobieta prorokują, czyli ogłaszają prawdę pochodzącą od Boga. Dostrzegają swoją wspólną przyszłość (całe swoje życie) jako wolę Boga. Stoi...

Czystość przedmałżeńska - szansa szczęścia czy zbyt wymagający ideał?

Czystość przedmałżeńska i związana z nią wstrzemięźliwość seksualna przed zawarciem sakramentalnego małżeństwa budzi wiele emocji, pytań i kontrowersji. Dawno już przestała być normą, a...

Pożądliwość skutkiem zerwania przymierza

Człowiek stworzony przez Boga „jawi się naprzód jako człowiek pierwotnej niewinności — przed grzechem pierworodnym — a następnie jak ten, który tę niewinność utracił, łamiąc...

Związek pomiędzy pierwotną niewinnością a odkupieniem dokonanym przez Jezusa

Jezus Chrystus, odpowiadając na pytanie faryzeuszy o jedność i nierozerwalność małżeństwa, odwołał się do tekstu o małżeństwie z ks. Rodzaju. „Powołując się na „początek”, Chrystus...

Miłość - co to takiego?

Miłość jest podstawowym powołaniem człowieka oraz najpełniejszym sposobem jego istnienia. Nie jest to powinność lub rygorystyczny nakaz, lecz jedyna droga, na której osiąga on...

Zobacz wszystkie artykuły

Środki antykoncepcyjne

Ubezpłodnienie - zagrożenie dla więzi małżeńskiej

Dla wielu osób współżyjących seksualnie ze sobą ubezpłodnienie wydaje się dobrą decyzją. Mężczyzna jest kuszony możliwością częstszego współżycia seksualnego, kobieta cieszy się przede wszystkim z...

Antykoncepcja - zmarnowana szansa rozwoju

Świadomość, że akt seksualny może prowadzić do poczęcia dziecka wskazuje, że w naturę tego aktu wpisane jest znaczenie potencjalnego rodzicielstwa. Tej świadomości nie można w...

Estrogeny w środowisku - łagodna kastracja

"Tylko abstynencja płciowa może zahamować następujący w postępie geometrycznym wzrost liczby ludności” — tak założył Malthus w swoim XVIII-wiecznym traktacie o ludności. Do przeciwnych wniosków...

Rakotwórcze działanie antykoncepcji

Przedstawiamy wykaz substancji rakotwórczych dla ludzi znajdujący się w "Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki  Społecznej z dnia 11 września 1996 roku w sprawie czynników...

Czy w czasie leczenia trądziku można zabezpieczyć się pigułką antykoncepcyjną

Od kilku lat borykam się z trądzikiem, jak do tej pory żadne leczenie nie przyniosło efektu, wręcz przeciwnie, mój stan skóry (jak również i psychiki)...

Konsekwencje zdrowotne stosowania pigułek hormonalnych

W pierwszych latach naszego stulecia stwierdzono, że obecność ciałka żółtego zapobiega w okresie ciąży dalszym owulacjom. Odkrycie to dało początek szeregu badaniom, doświadczeniom i próbom...

Zobacz wszystkie artykuły

In vitro

In vitro - dzieci poczęte, ale czy z miłości?

Rodzice decydujący się na zapłodnienie in vitro bardzo pragną dziecka, tak bardzo, że godzą się na każdą metodę jaka umożliwi im jego urodzenie. Nie...

Niepłodność małżeńska, a wymóg poszanowania życia i godności człowieka w postępowaniu medycznym

Rozwój nauk biologicznych i medycznych, postęp technologii medycznej przyniosły nowe  możliwości pomocy ludziom chorym i cierpiącym. W zakresie zdrowia dotyczącego prokreacji pojawiły się szanse zapobiegania...

In vitro - oczami zoologa

Oto mój pogląd na sprawę, biologa śledzącego procesy fizjologiczne związane z rozrodem zwierząt, pozostawiając na boku ważne problemy etyczne, społeczne i religijne. Zastosowanie w medycynie...

Skrupuły biologa - wątpliwości i argumenty

Rozkwit genetyki powinien nas nauczyć... pokory. Wiele praw genetycznych, które wydawały się kiedyś niemal dogmatami, zaczyna się chwiać albo staje się tylko zasadami ograniczonego stosowania...

Antagonizm płci - psychologiczne aspekty sztucznego zapłodnienia

Wszystkie procedury. wspomaganej prokreacji wiążą się z poważnymi problemami natury medycznej, psychologicznej, społecznej, prawnej i religijnej.   Rozwój procedur sztucznego zapłodnienia wprowadza zamieszanie w więziach...

Człowiek w szkle

In vitro to po łacinie „w szkle”. Termin ten używany jest zwykle do określania działań laboratoryjnych, polegających na odtwarzaniu poza żywym organizmem zjawisk normalnie...

Zobacz wszystkie artykuły

Pożądliwość serca

"Kto pożądliwie patrzy na kobietę" - pożądanie jako redukcja horyzontu myśli i serca

Poprawne zrozumienie słów Jezusa wymaga rozróżnienia pojęć – słowo „pożądanie” można używać w sensie psychologicznym lub w sensie teologicznym. „Psycholog opisze „pożądanie” jako intensywny...

Szukanie przyjemności w czasie aktu małżeńskiego

Obecność przyjemności seksualnej towarzyszy spotkaniu kochających się małżonków. Bóg w pełni akceptuje to ludzkie odczucie, pozwala nim się cieszyć w akcie małżeńskim. „Sam Stwórca sprawił...

Manichejskie deformacje w podejściu do ciała

Człowiek nie umie złapać równowagi w podejściu do kwestii seksualnych - odbija się od bieguna pesymizmu do bieguna optymizmu, od surowości purytańskiej do współczesnego...

Panowanie nad drugim człowiekiem

Bóg roztacza przed mężczyzną i kobietą perspektywę życia w rzeczywistości skażonej grzechem. To skażenie objawi się w relacji mężczyzny i kobiety: „ku twemu mężowi będziesz...

Pojawienie się wstydu seksualnego

Zahamowanie zdolności wzajemnego komunikowania ujawnia się jako wstyd seksualny. To zahamowanie, czyli wstyd można zrozumieć tylko w odniesieniu do relacji jaką tworzyli mężczyzna i kobieta...

Jezus o podstawach małżeństwa - "na początku tak nie było"

Jezus Chrystus w rozmowie z faryzeuszami o nierozerwalności małżeństwa dwa razy używa wyrażenia „od początku”. Co oznacza słowo „początek”? Dlaczego Chrystus odwołuje się do „początku”...

Zobacz wszystkie artykuły

Historia i nowoczesność

Wpływ medycyny starożytnej na recepcję aktu seksualnego ludzi średniowiecza

Istnieje opinia, że Kościół w okresie średniowiecza miał negatywny stosunek do sfery seksualnej. W świetle najnowszych badań widzimy jednak, że wiele poglądów, które przypisuje się...

Kształtowanie się doktryny chrześcijaństwa, a współżycie seksualne

Ludziom współczesnym trudno zrozumieć świat starożytności. Ulegamy ciągle złudnemu przeświadczeniu, że dawne pokolenia myślały i przeżywały podobnie. Nie zdajemy sobie sprawy, jak silną presję...

Młody Kościół wobec antykoncepcji

Praktyka kontroli urodzin sięga czasów bardzo odległych. Kobiety w starożytnym Egipcie w celu uniknięcia poczęcia nowego życia ludzkiego stosowały tampony nasączone miodem i żywicami drzew1...

Przykład św. Rodziny używany do dyskredytowania życia seksualnego

Ikonografia św. Rodziny ma swoją historię. Zależnie od panujących nurtów teologicznych św. Józef był przedstawiany jako silny mężczyzna wybrany przez Boga do pomocy Maryi...

XXI wiek - małżeństwo w centrum konfrontacji dobra i zła

Pobieżne przypatrzenie się genezie powstania nowych środowisk wrażliwych na problemy małżeństwa i rodziny uwidacznia pewną prawidłowość. Dostrzeżenie negatywnych tendencji owocuje pozytywnym zrywem społecznym. Rozwój antykoncepcji...

Choroby weneryczne a rygoryzm seksualny Kościoła średniowiecza

W nakreśleniu psychologicznego portretu człowieka średniowiecza i jego podejścia do współżycia seksualnego szczególnie pomocne jest zapoznanie się z problemem chorób wenerycznych. Nie ma jednomyślności wśród...

Zobacz wszystkie artykuły

Stereotypy

Czy przyjemność seksualna jest grzechem?

Jestem mężatką od prawie dziesięciu lat, mamy córeczkę w wieku szkolnym. Nie stosowaliśmy i nie stosujemy środków antykoncepcyjnych, tylko NPR. Niestety, pojawiają się u nas...

Teologia ciała - pełniejsza odpowiedź Kościoła

Pierwszą próbą odpowiedzi Kościoła na rewolucję seksualną lat sześćdziesiątych była encyklika „Humanae vitae”, która skoncentrowała się na kwestii moralnej dopuszczalności środków antykoncepcyjnych. Papież Paweł VI...

Ciała małżonków - sakramentalny znak przyjścia Boga

Bóg spotyka się z ludźmi i objawia im swoją miłość na różne sposoby – przez naturę, kulturę, wydarzenia, wspólnotę Kościoła… Szczególnym sposobem komunikacji Boga...

Mama - kobieta zadbana

Sporo mówi się o roli kobiety-matki, która zamiast rozwijania kariery zawodowej wybrała troskę o dom i dzieci. Mało kto zadaje pytanie: Jak wygląda współczesna mama...

Czystość małżeńska w perspektywie encykliki Benedykta XVI "Deus caritas est"

Czystość jest jednym z błogosławieństw, czyli jest zaproszeniem do szczęścia życia z Bogiem. Kto jest czysty w sercu jest błogosławiony, jest szczęśliwy. Odnajduje w...

Serce a nie ciało źródłem grzechów seksualnych

W tradycji żydowskiej bardzo silny był wymóg czystości rytualnej. Była ona definiowana zewnętrznie, np. kto nie umył rąk przed jedzeniem lub spożył wieprzowinę stawał się...

Zobacz wszystkie artykuły

PORADNIA ONLINE

Na pytania odpowiadają małżonkowie we współpracy z kapłanem.

POLECAMY

Cytat