Kategorie artykułów

Sakrament małżeństwa (29)
Celebracja aktu małżeńskiego (32)
Miłość ludzka w planie Boga (46)
Czystość przedmałżeńska (12)
Płodność i planowanie dzieci (35)
Początek życia ludzkiego (9)
Wychowanie seksualne dzieci (10)
Orgazm (7)
Inicjacja, gra wstępna (22)
Ciąża i diagnostyka prenatalna (11)
Leczenie niepłodności (12)
Wstrzemięźliwość seksualna (35)
Poronienie (3)
Menopauza (5)
Choroby, trudne sytuacje (48)
Masturbacja (11)
Pornografia (11)
Seksoholizm (8)
Środki antykoncepcyjne (28)
In vitro (11)
Syndrom poaborcyjny (7)
Modlitwy małżeńskie (6)
Pożądliwość serca (48)
Podejście do grzechów seksualnych (52)
Historia i nowoczesność (23)
Stereotypy (30)
Zdrada (11)
Historie z życia (42)
O nas Kontakt

WESPRZYJ NAS

Kategorie artykułów

Sakrament małżeństwa (29)
Celebracja aktu małżeńskiego (32)
Miłość ludzka w planie Boga (46)
Czystość przedmałżeńska (12)
Płodność i planowanie dzieci (35)
Początek życia ludzkiego (9)
Wychowanie seksualne dzieci (10)
Orgazm (7)
Inicjacja, gra wstępna (22)
Ciąża i diagnostyka prenatalna (11)
Leczenie niepłodności (12)
Wstrzemięźliwość seksualna (35)
Poronienie (3)
Menopauza (5)
Choroby, trudne sytuacje (48)
Masturbacja (11)
Pornografia (11)
Seksoholizm (8)
Środki antykoncepcyjne (28)
In vitro (11)
Syndrom poaborcyjny (7)
Modlitwy małżeńskie (6)
Pożądliwość serca (48)
Podejście do grzechów seksualnych (52)
Historia i nowoczesność (23)
Stereotypy (30)
Zdrada (11)
Historie z życia (42)

Sakrament małżeństwa

Symbolika aktu małżeńskiego w mistyce chrześcijańskiej

Symbolizowanie jest specyficznym językiem duchowości człowieka. Bez tej zdolności psychika człowieka byłaby prymitywna, podobna do psychiki zwierząt. W psychologii mówi się o procesie progresywnej personalizacji...

Komunia osób kształtuje się na bazie cielesności i płodności

Mężczyzna i kobieta tworzą „wspólnotę osób”, ale papież proponuje używać sformułowanie „komunia osób”, ponieważ słowo „wspólnota” ma zbyt wiele znaczeń, aby je bezpiecznie używać. „Komunia...

Oblubieńczy sens ciała - zdolność do bycia darem

Mężczyzna i kobieta, którzy poprzez ciało są zdolny do miłości i stania się darem dla drugiej osoby potrzebują siebie wzajemnie nie tylko po to, aby...

W jaki sposób Chrystus przychodzi w sakramencie małżeństwa?

Jezus Chrystus jest obecny w życiu małżonków, ale oni często nie potrafią go dostrzec. Nie umieją rozpoznać Jego obecności pośród nich. U wielu główną przyczyną...

Tobiasz i Sara - akt małżeński w obliczu Boga

Związek pomiędzy współżyciem seksualnym a oddziaływaniem świata duchowego pokazuje fragment Księgi Tobiasza. Młoda kobieta, Sara, już siedmiokrotnie wydawana za mąż, nie była w stanie cieszyć...

Ciała małżonków - sakramentalny znak przyjścia Boga

Bóg spotyka się z ludźmi i objawia im swoją miłość na różne sposoby – przez naturę, kulturę, wydarzenia, wspólnotę Kościoła… Szczególnym sposobem komunikacji Boga...

Zobacz wszystkie artykuły

Miłość ludzka w planie Boga

Przykład św. Rodziny używany do dyskredytowania życia seksualnego

Ikonografia św. Rodziny ma swoją historię. Zależnie od panujących nurtów teologicznych św. Józef był przedstawiany jako silny mężczyzna wybrany przez Boga do pomocy Maryi...

Przysięga małżeńska w codziennym życiu małżonków

Każdy z nas małżonków pamięta moment, w którym przed Bogiem i Kościołem udzielaliśmy sobie Sakramentu Małżeństwa. Patrząc sobie w oczy ślubowaliśmy: MIŁOŚĆ, WIERNOŚĆ i UCZCIWOŚĆ MAŁŻEŃSKĄ oraz...

Wymiana daru tworzy autentyczną wspólnotę

Uszczęśliwiające poczucie sensu swojego ciała czerpie człowiek stworzony przez Boga z komplementarności, uzupełniania się tego, co w nim męskie i kobiece. „Mężczyzna i kobieta wzajemnie...

Stworzenie jako dar

Bóg w Piśmie św. objawia się przede wszystkim jako Stwórca, czyli ten z którego woli wszystko powstało, który jest wszechmocny i tworzy to co chce...

Przymierze Jezusa Chrystusa z małżonkami

Cała Biblia świadczy o błogosławieństwie Bożym spoczywającym na miłości ludzkiej. Czy już w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju nie napisano: „Bóg stworzył człowieka na swój obraz...

Na czym polega świętość w codzienności

Najbardziej chyba znane stwierdzenie Rahnera to jego zdanie wypowiedziane w jednym z wywiadów: „Chrześcijanin przyszłości albo będzie mistykiem, albo go w ogóle nie będzie…” Słowa...

Zobacz wszystkie artykuły

Czystość przedmałżeńska

Noc poślubna - realizacja proroctwa

Wypowiadając słowa przysięgi małżeńskiej, mężczyzna i kobieta prorokują, czyli ogłaszają prawdę pochodzącą od Boga. Dostrzegają swoją wspólną przyszłość (całe swoje życie) jako wolę Boga. Stoi...

O bliskości cielesnej w czasie chodzenia ze sobą i narzeczeństwa - między czułością i zmysłowością

Kiedy zaczyna się miłość między mężczyzną i kobietą? Czy miłością nazwać można nieformalny związek dwojga młodych ludzi? Czy raczej pojawia się ona wtedy, gdy zakochani...

Kohabitacja przedmałżeńska w świetle badań naukowych

Wzrastająca popularność kohabitacji przedmałżeńskiej, czyli wspólnego zamieszkiwania par przed ślubem, prowokuje dyskusje oraz liczne badania poświęcone temu zjawisku. Badania wskazują na coraz większą akceptację społeczną...

Oblubieńczy sens ciała - zdolność do bycia darem

Mężczyzna i kobieta, którzy poprzez ciało są zdolny do miłości i stania się darem dla drugiej osoby potrzebują siebie wzajemnie nie tylko po to, aby...

Związek pomiędzy pierwotną niewinnością a odkupieniem dokonanym przez Jezusa

Jezus Chrystus, odpowiadając na pytanie faryzeuszy o jedność i nierozerwalność małżeństwa, odwołał się do tekstu o małżeństwie z ks. Rodzaju. „Powołując się na „początek”, Chrystus...

Miłość - co to takiego?

Miłość jest podstawowym powołaniem człowieka oraz najpełniejszym sposobem jego istnienia. Nie jest to powinność lub rygorystyczny nakaz, lecz jedyna droga, na której osiąga on...

Zobacz wszystkie artykuły

Ciąża i diagnostyka prenatalna

Badania prenatalne narzędziem selekcji eugenicznej

"Jego rodzice chorowali na syfilis i gruźlicę, a z czworga starszego rodzeństwa jedno było niewidome, drugie umarło przy urodzeniu, trzecie było głuchonieme, a czwarte chore...

Sprzeciw sumienia a etyka lekarska

Pojęcie „sprzeciwu sumienia” było zawsze kojarzone przede wszystkim z osobami, które odmawiały uczestniczenia w konfliktach zbrojnych danego kraju znajdującego się w stanie wojny, ponieważ...

Ciąża i poród po cięciu cesarskim

Obecnie obserwujemy gwałtowny wzrost ilości cięć cesarskich. Jeszcze w kilkadziesiąt lat temu odsetek cięć nie przekraczał kilku procent, w 2004 r. w ten sposób kończono...

Ciąża pozamaciczna (ektopowa), ciąża zaśniadowa

Zarodek potrafi się zagnieździć, zaimplantować nieprawidłowo, poza jamą macicy. Jego nieprawidłowa lokalizacja powoduje, że tak umiejscowiona ciąża nie może prawidłowo się rozwijać, w jej następstwie...

Przedwczesne odpływanie wód płodowych

Współczesne położnictwo i perinatologia stara się działać w taki sposób, aby uratować dziecko, któremu przydarzyło się nieszczęście przedwczesnego urodzenia, zapoczątkowanego odchodzeniem wód płodowych. Sprawa nie...

Towarzyszenie dziecku w okresie prenatalnym

Co mogą uczynić rodzice na poszczególnych etapach rozwoju dziecka? Wychowanie osoby do pięknej miłości zaczyna się nie od urodzenia, jak to było dotychczas pojmowane, ale...

Zobacz wszystkie artykuły

Historia i nowoczesność

Współczesne przemiany - utopia raju seksualnego

Obserwowane obecnie przemiany w podejściu do seksualności dokonywały się na tle o wiele szerszego procesu nabierającego tempa na początku XX wieku. Nie jesteśmy w stanie...

Teologia ciała - pełniejsza odpowiedź Kościoła

Pierwszą próbą odpowiedzi Kościoła na rewolucję seksualną lat sześćdziesiątych była encyklika „Humanae vitae”, która skoncentrowała się na kwestii moralnej dopuszczalności środków antykoncepcyjnych. Papież Paweł VI...

Wielki Wstrząs i zapaść eklezjalna

W historii świata było wiele wydarzeń, które otworzyły nowe karty historii, zainspirowały ważne zmiany w życiu ludzi. Te najbardziej istotne transformacje przemieniły życie całych społeczeństw...

Napięcie między młodym Kościołem, a światem pogańskim

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa istnieje olbrzymie napięcie między Kościołem a światem pogańskim. Widać je wyraźnie w listach świętego Pawła, który dla potrzeb świeżo nawróconych chrześcijan...

Tradycja mądrościowa

Gdy Jezus mówił swoje Kazanie na Górze jego słuchacz ukształtowany na Biblii kojarzył naukę o pożądliwym patrzeniu na kobietę z kolejną przestrogą i pouczeniem podobnie...

Kontekst kulturowy powstania encykliki „Humanae vitae”

Warto sobie uświadomić wewnętrzne napięcia targające Kościoły chrześcijańskie już w I połowie XX wieku. Były one tak silne, że wiele wspólnot chrześcijańskich zdecydowało się zerwać...

Zobacz wszystkie artykuły

PORADNIA ONLINE

Na pytania odpowiadają małżonkowie we współpracy z kapłanem.

POLECAMY

Cytat